Jan Sebastian Bach (1685 - 1750)

geniusz muzyczny epoki baroku

Był członkiem wielkiej dynastii, która obdarzała Niemcy przez ponad 200 lat utalentowanymi muzykami. Okazał się z nich najwybitniejszym, jednocześnie jednym z najwybitniejszych w Europie i na świecie. Wcześnie utracił rodziców, opiekę nad nim sprawował starszy brat Jan Krzysztof organista w pobliskim Ohrdurf. Zadbał on o jego muzyczne wykształcenie obejmujące teorię muzyki, jak i grę na organach a także poznał ich budowę. Uczeszczał też do miejscowej szkoły skąd wyniósł dobrą znajomość łaciny. W wieku 15 lat zostaje chórzystą kościelnym, zapoznaje się wtedy z twórczością wielkich organistów epoki (A.Reineken). Te okoliczności ugruntowały jego fascynacje grą organową. W wieku 18 lat obejmuje funkcje organisty w Arnstadt,później w wieku 23 lat jest nadwornym organistą na dworze książęcym w Weimarze.


"Jan Sebastian Bach jako dziecko.
Obraz nienznaego malarza


W tym czasie bierze ślub z kuzynką Marią Barbarą Bach.Te pełne szczęścia i dobrobytu lata, zaowocowały powstaniem niekórych fug i kantat, najlepszych w jego twórczości. W uznaniu tych zasług w 1714 roku, zostaje mianowany koncertmistrzem w kapeli dworskiej w Weimarze, co wiąże się ze wzrostem prestiżu i wynagrodzenia.Jednocześnie przeżywa porażkę, jego starania o funkcje kapelmistrza zostają odrzucone. Zmienia więc pracodawcę, zostaje kapelmistrzem na dworze księcia Leopolda w Anhalt. W 1720 roku umiera pierwsza żona Bacha, jego drugie małżeństwo okazało się bardzo szczęśliwe i zbiegło się z szczytowym okresem jego muzycznej kariery. Otrzymuje kolejno stanowisko kantora szkoły św. Tomasza w Lipsku a później dyrektora Collegium Musicum. Po roku 1740 stopniowo wycofuje się z życia publicznego z uwagi na postępującą ślepotę. Ten trudny okres w życiu kompozytor znosi ze spokojem, znajdując pociechę wśród swojej uzdolnionej muzycznie rodziny (jego czterech synów zostało sławnymi kompozytorami). Zmarł 28 lipca 1750 roku, jego muzyka zapomniana po jego śmierci na przeszło 80 lat, za sprawą F. Mendelssohna przywrócona dla melomanów od lat 30-tych XIX wieku cieszy się niesłabnącym powodzeniem.

Najważniejsze wydarzenia z życia kompozytora:

Największe dzieła:

orkiestrowe:

chóralne:

organowe:

kameralne:

chorałowe:

Chcesz wiedzieć więcej? Poszukaj w: