ZATRZYMAJ kursor na dowolnym zdjęciu - opis,

KLIKNIJ - powiększenie zdjęcia

Spektakle muzyczne w Dębicy


Opera Straszny dwór - scena zbiorowa - Dębica 2002 Opera Straszny dwór - Zbigniew (Łukasz Biela) i Pani Cześnikowa (Agata Piękosz) - Dębica 2002
Opera Halka- scena zbiorowa - Polonez - Dębica 2003 Opera Halka- scena zbiorowa - Finał Dębica - 2003
Uczniowie GP WŻ z wykonawczynią roli Zofii (Agata Piękosz) - Dębica 2003 Uczniowie GP WŻ z wykonawcą roli Janusza (Łukasz Biela) - Dębica 2003
Wodewil Krakowiacy i Górale- scena zbiorowa - Dębica 2004 Wodewil Krakowiacy i Górale- scena zbiorowa - Dębica 2004
Uczniowie GP WŻ z wykonawczynią roli Doroty (Katarzyna Duda) - Dębica 2004 Uczniowie GP WŻ na spektaklu Krakowiacy i Górale - Dębica 2004
Uczennice GP WŻ z wykonawcą roli Kazimierza (Łukasz Gaj) - Dębica 2005 Opera Hrabina - w roli Kazimierza Łukasz Gaj - Dębica 2005
Uczniowie GP WŻ z aktorami - Dębica 2005 Opera Hrabina - scena zbiorowa - Dębica 2005
Opera Stanisława Moniuszki Jawnuta, zakończenie spektaklu - Dębica 2006 Opera Jawnuta - w roli Stacha Łukasz Gaj - Dębica 2006
Opera Jawnuta - taniec cygański - Dębica 2006 Uczniowie GP WŻ z aktorami: Jawnutą (Katarzyna Duda, Chichą (Ewelina Szybilska) i Stachem (Łukasz Gaj)- Dębica 2006
Operetka Don Kiszot czyli 100 szaleństw - Dębica 2007- scena zbiorowa Operetka Don Kiszot czyli 100 szaleństw - Dębica 2007 - scena zbiorowa
Operetka Don Kiszot czyli 100 szaleństw - Dębica 2007 - zespół baletowy Uczniowie GP WŻ na scenie po spektaklu - Dębica 2007
Opera Nabucco - Koronacja Abigail (Alicja Płonka) - Dębica 2008 Opera Nabucco - scena zbiorowa - Dębica 2008
Opera Nabucco - Uczniowie GP WŻ z Dyrygentem Pawłem Adamkiem i aktorami - Dębica 2008 Uczniowie SP PŻ z Nabucco (Leopold Stawarz) - Dębica 2008
Opera Carmen - Katarzyna Duda-Plewniak jako Carmen - Dębica 2009 Opera Carmen - Don Jose (Zdzisław Wojtynkiewicz), Carmen (Katarzyna Duda-Plewniak) - Dębica 2009
Opera Carmen - Uczniowie SP W Zalipiu z aktorami - Dębica 2009 Uczniowie Uczniowie GP WŻ z aktorami - Dębica 2009
Opera Cyrulik sewilski - scena zbiorowa- Dębica 2010 Opera Cyrulik sewilski - Berta (Agata Piękosz), Cyrulik (Jarosław Kitala)- Dębica 2010
Opera Cyrulik sewilski - Cyrulik (Jarosław Kitala)i Rozyna (Anna Krawczyk) - Dębica 2010 Opera Cyrulik sewilski - Doktor Bartolo (Leopold Stawarz)i Don Basilio (Jan Michalak)- Dębica 2010
Opera Halka - scena zbiorowa- Dębica 2011 Opera Halka - Halka (Olga Rusin), Jontek (Zdzisław Wojtynkiewicz)- Dębica 2011
Opera Halka - Janusz (Leopold Stawarz)i Zofia (Karolina Pawula) - Dębica 2011 Opera Halka - Uczniowie SP w Dąbrówkach Breńskich z aktorami- Dębica 2011
Opera Traviata - Violetta Valery(Anita Maszczyk) - Dębica 2012 Opera Traviata - Flora(Katarzyna Plewniak) i Markiz(Jarosław Baran)- Dębica 2012
Opera Traviata - Violetta(Anita Maszczyk) Annina(Alicja Płonka) - Dębica 2012 Opera Traviata - Finał - Dębica 2012
Opera Napój miłosny - Wykonawcy spektaklu (orkiestra,chóry, śpiewacy i realizatorzy) - Dębica 2013 Opera Napój milosny - Adina (Alicja Płonka) Giannetta (Katarzyna Plewniak) Nemorino (Piotr Koprowski) - Dębica 2013
Opera napój miłosny - Belcore (Leopold Stawarz) Adina (Alicja Płonka) Giannetta (Katarzyna Plewniak) - Dębica 2013 Opera napój miłosny - Uczniowie SP w Dąbrówkach Breńskich z aktorami: Alicją Płonką (Adina) i Katarzyną Plewniak (Giannetta) - Dębica 2013
Opera Straszny dwór - Miecznik (Leopold Stawarz)Hanna (Alicja Płonka) Jadwiga (Katarzyna Plewniak) - Dębica 2014 Opera Straszny dwór - Scena zbiorowa na zakończenie spektaklu - Dębica 2014
Opera Straszny dwór - Scena zbiorowa: od lewej Pani Cześnikowa(Sylwia Wojnar) klucznik Skołuba (Maciej Gorczyczyński) Damazy (Maciej Kucera) Miecznik(Leopold Stawarz) Hanna (Alicja Płonka) Stefan (Zdzisław Wojtynkiewicz) - Dębica 2014 Opera Straszny dwór - Schola z parafii Dulcza Mała z aktorami: Alicją Płonką (Hanna) i Janem Maślanką (Grześ) - Dębica 2014
Opera Flis - Scena zbiorowa na zakończenie spektaklu, od lewej: Feliks (Andrzej Kaim), Szóstak (Maciej Gorczyński), Antoni (Leopold Stawarz), Zosia (Katarzyna Pawula),Franek (Zdzisław Wojtynkiewicz) - Dębica 2016 Opera Flis - napierwszym planie: Franek (Zdzisław Wojtynkiewicz), na drugim planie: Jakub (Maciej Kucera))Dębica 2016
Opera Flis - Scena zbiorowa: - Dębica 2016 Opera Flis - Kapela podwórkowa - Dębica 2016