Wymagania do uzyskania ocen: półrocznej i końcowej z przedmiotu "muzyka": Szkoła Podstawowa

Ocena: "celujący"

Ocena: "bardzo dobry"

Ocena: "dobry"

Ocena: "dostateczny"

Ocena: "dopuszczający"

Ocena: "niedostateczny"

Na lekcje muzyki w szkole podstawowej należy nosić:

Przykładowe tematy lekcji muzyki w Szkole podstawowej. Klasa IV

1 Powtórzenie piosenek i wiadomości z klasy III. Zapoznanie z programem klasy IV
2 Piosenka pt. "Słoneczko uśmiechnij się" Jak spędziliśmy wakacje. Próby improwizacji
3 Utrwalenie piosenki pt. "Słoneczko uśmiechnij się" Próby improwizacji, wybieranie własnej melodii.
4 Opracowanie piosenki pt. "Pałacyk Michla" Powstanie Warszawskie 1944
5 Antonio Vivaldi - wybitny kompozytor włoskiego baroku. Opracowanie piosenki pt. "Jesienią"
6 Słuchamy utworu A. Vivaldiego pt. "Jesień" fragment "Czterech pór roku" Utrwalenie piosenki pt. "Jesień"
7 Twórczość Zygmunta Noskowskiego. Co to jest synkopa.
8 Wartości nut i pauz. Rytmy sylabiczne.
9 Opracowanie "Piosenki stu zakątków świata" Gama C-dur i jej dźwięki. Nazwy solmizacyjne
10 Utrwalenie "Piosenki stu zakątków świata" Nazwy solmizacyjne i literowe nut.
11 Piosenka "Najłatwiejsze ciasto w świecie" Takt "alla breve"
12 Utrwalenie piosenki pt. "Najłatwiejsze ciasto w świecie" Artykulacja legato i staccato. 1 i 2 volta.
13 Poznajemy instrumenty muzyczne. Instrumenty perkusyjne melodyczne.
14 Instrumenty perkusyjne niemelodyczne.
15 Kolędy i pastorałki polskie.
16 Poznajemy inne instrumenty szkolne: flet prosty, instrumenty klawiszowe.
17 Uczymy się grać na instrumentach szkolnych.
18 Powtórzenie wiadomości i piosenek. Ocena okresowa.
19 Co to jest kanon? Uczymy się śpiewać kanon pt. "Plurimos annos" Znak zakończenia i repetycji.
20 Utrwalenie kanonu pt. "Plurimos annos" Znaki chromatyczne przykluczowe i przygodne.
21 Fryderyk Chopin - najwybitniejszy kompozytor polski.
22 Stanisław Moniuszko, wybitny kompozytor polski, twórca opery narodowej.
23 Pieśń legionowa pt. "O mój rozmarynie". Pieśni patriotyczne i narodowe.
24 "Mazurek Dąbrowskiego" Polski hymn narodowy.
25 Polskie tańce narodowe - mazur. Piosenka "Ostatni mazur"
26 Polskie tańce narodowe - oberek. Piosenka "Taniec tupaniec"
27 Polskie tańce narodowe - kujawiak. Piosenka "Czerwone jabłuszko"
28 Polskie tańce narodowe - polonez. Piosenka "Ostatni mazur"
29 Polskie tańce narodowe - krakowiak. Piosenka "Bajka o hucie wawelskiej"
30 Formy muzyczne: AB, ABA. Poznajemy formę ronda. 31 Piosenka "Zielone sosny". Słuchamy fragmentów "Czterech pór roku" - "Wiosna" A. Vivaldiego.
32 Słynni kompozytorzy Piotr Czajkowski, Wolfgang Amadeusz Mozart, Ldwik van Beethoven.
33 Piosenka pt. "Gonię słońce gorące" Słuchamy fragmentów "Czterech pór roku" - "Lato" A. Vivaldiego.
24 Utrwalenie piosenki pt. "Gonię słońce gorące" Ćwiczenia rytmiczne.
35 Powtórzenie wiadomości i piosenek. Ocena całoroczna.
36 Powtórzenie wiadomości i piosenek z całego roku szkolnego.

Tematy lekcji muzyki w Szkole Podstawowej. Klasa V

1 Powtórzenie piosenek i wiadomości z klasy IV. Zapoznanie z programem klasy V.
2 Muzyka wokół nas. Muzyka przyrody. Opracowanie piosenki pt. "Wokół wszystko gra"
3 Wpływ muzyki na człowieka. Utrwalenie piosenki pt. "Wokół wszystko gra"
4 Rodzaje muzyki. Muzyka klasyczna. Opracowanie "Hymnu UE"
5 Rodzaje muzyki. Muzyka ludowa. Oskar Kolberg i jego dzieło.
6 Muzyka stylizowana. Twórczość Karola Szymanowskiego.
7 Muzyka rozrywkowa. Jazz. Louis Armstrong. Opracowanie pieśni "Nie wie nikt" - negro spiritual.
8 Muzyka taneczna. Rodzaje tańców. Tańce historyczne.
9 Dźwięki jak barwy. Elementy muzyki. Dzwięki długie i krótkie.
10 Opracowanie piosenki pt. "W polu" Metrum, jego rodzaje.
11 Tempo u utworach muzycznych. Opracowanie kanonu pt "Don, don" Karol Orff.
12 Dynamika w utworach muzycznych. Utrwalenie kanonu pt. "Don, don" Maurycy Ravel.
13 Artykulacja, " Opracowanie piosenki pt. "Raz Barbara szła do baru"
14 Harmonia. Utrwalenie piosenki pt. "Raz Barbara szła do baru. Jak zbudować trójdźwiek.
15 Kolędy i pastorałki polskie.
16 Wariacje, co to są cykle wariacyjne.
17 Jak dawniej zapisywano muzykę.
18 Powtórzenie wiadomości i piosenek. Ocena okresowa.
19 Instrumenty muzyczne. Poznajemy instrumenty strunowe smyczkowe, sławni lutnicy.
20 Poznajemy instrumenty strunowe szarpane. Opracowanie kanonu pt. "Graj na gitarze"
21 Poznajemy instrumenty strunowe uderzane. Konkursy pianistyczne. Fryderyk Chopin.
22 Opracowanie piosenki pt. "Śpiewaj razem z nami". Co to jest głos, jak powstaje.
23 Utrwalenie piosenki pt. "Śpiewaj razem z nami". Rodzaje głosów ludzkich, skale głosów. Dykcja.
24 Co to jest opera. Kompozytorzy operowi i ich słynne utwory.
25 Polska opera narodowa. Działalność Stanisława Moniuszki. Śpiewniki domowe.
26 Co to są pieśni i piosenki. Opracowanie piosenki pt. "Pięknie żyć"
27 Utrwalenie piosenki pt. "Pięknie żyć" Co to są pieśni narodowe.
28 Opracowanie piosenki pt. "Kiedy przyjdzie wiosna" Polskie Hymny.
29 Utrwalenie piosenki pt. "Kiedy przyjdzie wiosna" Polskie piosenki popularne.
30 Opracowanie piosenki pt. "Hej lato, lato, lato" Polskie piosenki ludowe.
31 Utrwalenie piosenki pt. "Hej lato, lato, lato" Polskie piosenki biesiadne.
32 Opracowanie piosenki pt. "Pacyfik" Szanty .
33 Opracowanie piosenki pt. "Hej Zuzanno" Muzyka country.
24 Znane i lubiane piosenki młodzieżowe.
35 Powtórzenie wiadomości i piosenek. Ocena całoroczna.
36 Powtórzenie wiadomości i piosenek z całego roku szkolnego.

Tematy lekcji muzyki w Szkole Podstawowej. Klasa VI

1.Powtórzenie czego nauczyliśmy się w klasie piątej. Wakacyjne wspomnienia-śpiewamy piosenkę pt. "Lato, lato"
2.Co to jest hymn? Hymny historyczne w Polsce.
3.Muzyka w dawnej Polsce - najstarsze utwory śpiewane w dawnej Polsce.
4."Breve regnum" - starodawna pieśń żakowska z XV wieku.
5.Głos - instrument niezwykły. Śpiewamy różne znane piosenki piosenki.
6.Renasans - złoty wiek kultury polskiej - Psalm 47 M. Gomółki.
7."Hajducki" renesansowy taniec z XVI wieku.
8.Pieśni ludowe różnych regionów Polski.
9.Z akompaniamentem gitary - "Odpowie Ci wiatr".
10. Pieśni niepodległości - "Przybyli ułani pod okienko".
11. I.J.Paderewski - muzyk i patriota, opracowanie Pieśni pt. "Jak długo w sercach naszych".
12. Niedługo święta - gramy i śpiewamy kolędy i pastorałki.
13. "Do szopy hej pasterze" "Anioł pasterzom mówił".
14. Czas kolędowania - opracowanie kolęd i pastorałek z podręcznika.
15. Taniec rodzaje - dawna suita i jej twórcy - J.S.Bach.
16. Tańce narodowe w muzyce europejskiej.
18. Co tańczymy dzisiaj - "Tańce młodzieżowe i towarzyskie".
19. Powtórzenie i utrwalenie materiału wokalnego i instrumentalnego z I półrocza.
20. Fryderyk Chopin i jego muzyka - gramy melodię "Laura i Filon".
21. Słuchanie muzyki F. Chopina. Film Młodzieńcze lata F. Chopina..
22. Poznajemy instrumenty dęte drewniane.
23. Gramy na fletach utwór pt. "Dawna szkocka melodia".
24. Instrumenty dęte blaszane - budowa i brzmienie.
25. Instrumenty perkusyjne..
26. Instrumenty strunowe..
27. Orkiestra symfoniczna, duże formy orkiestrowe. Dyrygent..
28. Piosenki patriotyczne i żołnierskie związane ze świętem 3-go Maja..
29. Pieśni historyczne - "Dalej chłopcy, dalej żywo" - pieśń Insurekcji Kościuszkowskiej.
30. Opera, operetka i balet.
31. Jazz muzyka country - "Kiedy święci idą do nieba".
32.Rock i rock music, muzyka rockowa w Polsce.
33. Powtórzenie wiadomości o dźwięku i rytmie,znaki chromatyczne w utworze.
34. Przed nami wakacyjne szlaki - "Piosenki wakacyjne".
35. Znani kompozytorzy o których trzeba pamiętać. Gdzie możemy posłuchać muzyki poważnej na żywo,quizy, zagadki i krzyżówki muzyczne.
36. Podsumowanie wiadomości o muzyce z zakresu szkoły podstawowej.

TREŚCI PROGRAMU i cele wychowawcze przedmiotu muzyka.

Treści programu nauczania muzyki w drugim etapie kształcenia dla klas IV - VI zawarte są w następujących działach:
1. Doskonalenie umiejętności wokalnych.
2. Praktyczna działalność muzyczna.
3. Taniec, ruch i inne działania.
4. Odbiór i rozumienie muzyki.
5. Wiadomości teoretyczne.
6. Repertuar pieśniowy.
Działy te stanowią integralną całość i mają służyć realizacji celów kształcenia przedmiotu sztuka-muzyka zamieszczonych w programie.

KLASA IV i V

Materiał nauczania:
1.Doskonalenie umiejętności wokalnych:
śpiewanie indywidualne i zbiorowe;
nauka pieśni własnego regionu;
melodyka frazy oddechowej;
emisja głosu, ćwiczenia emisyjne.

2.Praktyczna działalność muzyczna:
wykonywanie na instrumentach perkusyjnych akompaniamentu do piosenek; czas krótki i długi;
wartości rytmiczne;
zwroty rytmiczne polskich tańców narodowych;
rytmizacja wyliczanek i przysłów;
tworzenie formy wariacyjnej, rondowej AB i ABA w oparciu o frazy rytmiczne;
kanony rytmiczne;
akcenty metryczne, a akcenty taneczne;
artykulacja: staccato i legato.

3.Taniec, ruch i inne działania:
nauka tańców narodowych i regionalnych;
interpretacje swobodne przedstawiane w różnych formach np. gesty, ruchy, słowa itp.;
interpretacje taneczne krakowiaka i poloneza;
tworzenie librett z wykorzystaniem tematyki obrzędowej, baśniowej, legendarnej;
tworzenie ilustracji brzmieniowej, onomatopeicznej, dramatycznej itp.;
przedstawienia interpretujące środki wyrazu muzycznego: melodię, rytm, tempo, dynamikę, agogikę i syntezy środków.

4.Odbiór i rozumienie muzyki:
Słuchanie wybranych utworów muzycznych;
rozpoznawanie brzmienia instrumentów muzycznych;
interpretacja dramatyzmu przedstawień w muzyce, ilustracyjność muzyki;
interpretacja formy wieloodcinkowej kontrastującej;
interpretacja form narracyjnych wariacyjnych (quodlibet), i rondowych;
interpretacja form nastrojowych (Chopin);
interpretacja form dramatycznych (Moniuszko);

5.Wiadomości teoretyczne:
powtórzenie wiadomości o gamie, położeniu nut na pięciolinii, nazwach dźwięków solmizacyjnych i literowych;
powtórzenie wiadomości o wartościach nut i pauz;
co to jest dźwięk, sposoby wydobywania dźwięku;
dynamika (piano, forte, echo, kontrasty);
wiadomości biograficzne, kompozytorzy polscy: Chopin, Moniuszko, Szymanowski, Penderecki;
muzyka w Polsce w dawnych wiekach;
tempo: wolne (lento), szybkie (allegro) i umiarkowane (moderato);
kanon;
rodzaje zespołów muzycznych wykonawczych;
budowa piosenek;
polskie tańce narodowe;
obrzędy i zwyczaje własnego regionu;
najwybitniejsi kompozytorzy zagraniczni (Bach, Mozart, Beethoven); najwybitniejsze dzieła muzyczne;
popularne instrumenty muzyczne;

6.Repertuar wokalny:
Hymn narodowy,
Pieśni patriotyczne na różne okazje
Hymny innych państw,
Wybrane piosenki i melodie dziecięce (obrzędowe, świąteczne, weselne, pasterskie i inne),
Piosenki ułożone przez dzieci do własnych tekstów poetyckich; kanon "Panie Janie",
Wybrane piosenki z podręcznika dla klasy IV i V oraz innych śpiewników;
kolędy i pastorałki, oraz inne pieśni charakterze religijno-patriotycznym;
Szczególne położenie nacisku na wiadomości o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, najwybitniejszego kompozytora polskiego i jednego z najwybitniejszych kompozytorów epoki romantycznej z okazji przypadającej w tym roku 200-nej rocznicy jego urodzin;
Zwrócenie uwagi na kolejny Międzynarodowy Konkurs Chopinowski (Warszawa - październik 2010)
Kształcenie i wychowanie muzyczne w Szkole Podstawowej ma na celu:
Rozbudzenie i rozwijanie podstawowych zdolności muzycznych;
Umuzykalnienie i przygotowanie na wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki;
Przygotowanie podstawy do dalszego kształcenia w szkole wyższego stopnia;
Wychowanie osób oddziaływujących na otoczenie w sferze kultury;
Przygotowanie do indywidualnego i zespołowego muzykowania przygotowanie do działalności w lokalnym ruchu amatorskimi lokalnym środowisku kulturalnym;
Zaznajomienie uczniów z historią muzyki własnego narodu,jej znaczeniem dla kultury światowej;
Zaznajomienie uczniów z repertuarem pieśni ludowych i ich znaczeniem dla kultury narodowej;
Zaznajomienie uczniów z pieśniami o charakterze patriotycznym i ich znaczeniu dla narodu;
Zaznajomienie uczniów z pieśniami o charakterze religijnym i ich znaczeniu w historii narodu;

CELE WYCHOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMOWĄ.

1.Uświadomienie dziecku, że żyje i funkcjonuje w środowisku społecznym, przyrodniczym, geograficznym, historycznym.
2.Dostarczenie dziecku informacji niezbędnych do dobrego funkcjonowania w tych środowiskach.
3.Umożliwienie dziecku zrozumienia zjawisk i zależności występujących w tych środowiskach, a także funkcjonowania w nich samego dziecka.
4.Umożliwienie dziecku poznania dostępnych dla niego zależności dotyczących funkcjonowania jego organizmu i wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności w zakresie zdrowego życia i bezpieczeństwa.
5.Umocnienie wiary dziecka we własne możliwości w zakresie jego dobrego funkcjonowania psychofizycznego.
6.Wskazanie dziecku różnych, społecznie akceptowanych sposobów postępowania, dróg dochodzenia do wiedzy, umiejętności.
7.Wskazanie dziecku potrzeby stawiania sobie celów i sposobów ich osiągania.
Muzyka jako funkcja wychowania przez sztukę odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu człowieka. Tak jak uczymy dziecko pisać i czytać, podobnie musimy wprowadzać je w świat dźwięków, wrażeń i przeżyć. Aby przygotować przyszłych odbiorców rozumiejących i czujących ten rodzaj sztuki musimy już od wczesnego dzieciństwa organizować kontakty z muzyką, zbliżać do niej, pomagać ją zrozumieć.
Kultura muzyczna w odróżnieniu do "talentu" czy muzykalności dziecka, nie jest przecież wrodzona ale nabyta, dzięki systematycznym i wielostronnym zabiegom dydaktyczno-wychowawczym.
Rozwój osobowości człowieka staje się rezultatem intensywnego i wszechstronnego uczestnictwa w działaniu, przeżywaniu oraz poznawaniu otaczającego świata.
We współczesnym ujęciu struktury wychowania przez sztukę a więc i muzykę, nie samo wychowanie muzyczne jest głównym celem.
W świetle rozważań współczesna pedagogika w nowej koncepcji programowej, stawiającej na efektywną naturalność wychowawczą i rzetelność w działaniu ucznia przy udziale cierpliwego nauczyciela, prowadzi do konsekwentnego poznawania, oraz tworzenia osobowości przez rozumienie celów, funkcji, aż do przeżyć sztuki, kultury czy estetyki w muzyce.
Analizując bezpośredni, twórczy kontakt dziecka z muzyką dochodzimy do stwierdzenia, że oddziaływanie na ucznia odbywa się za pomocą różnych form aktywności.
Wzbogacanie form kontaktu z innymi ludźmi uwrażliwia człowieka przyczyniając się do rozbudzania i pogłębiania przeżywania przez niego piękna, wzbudza uczucie radości, które w związku ze sztuką ułatwia obcowanie z nią i pokonywanie różnych trudności.
Podstawowym celem przedmiotu wychowania przez sztukę jest przygotowanie uczniów do świadomego korzystania z dorobku rodzimej i światowej kultury oraz aktywnego, twórczego uczestnictwa w życiu muzycznym kraju. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań muzycznych można osiągnąć poprzez analizę na tle ogólnych celów wychowania i kształcenia na podstawie aktualnie obowiązujących programów nauczania.
Zgodnie z założeniami programu tym celem jest ogólna wszechstronna wiedza i wychowanie młodego pokolenia.

Zagadnienia w planowanych tematach zajęć w nauce przedmiotu "muzyka"

KLASA 4
1.Muzyka mojego regionu
Poznawanie kultury, a szczególnie muzyki własnego regionu powinno być rozwijane w ramach ścieżki edukacyjnej: Wychowanie regionalne dziedzictwo kulturowe w regionie.
Temat ten może być realizowany w bloku historycznym oraz przyrodniczym. Uczeń poznając swoje środowisko geograficzno-przyrodnicze, przyswaja sobie również wiedzę o kulturze, obyczajach i tradycjach swojego regionu. Poznaje sztukę ludową - wybrane obrzędy i obyczaje ludowe (stroje, charakterystyczne motywy ludowe - omawianie, oglądanie, rysowanie, teksty pieśni - omówienie językowe, porównanie z językiem literackim itp.) - pieśni i muzyka ludowa (śpiewanie, granie i słuchanie) - charakterystyczne instrumenty (w czasie wycieczek do muzeum zwrócenie uwagi na zbiory instrumentów i inne zabytki muzyki) - ważne instytucje muzyczne (muzeum instrumentów, towarzystwo muzyczne, siedziby zespołów, filharmonia, opera, muzea, galerie, pomniki), prowadzenie kroniki wydarzeń kulturalnych w regionie
2.Hymn państwowy.
(temat może być realizowany w korelacji z historią, językiem polskim i plastyką, np.: rysowanie symboli państwa - godła i flagi narodowej, oglądanie reprodukcji obrazów J. Kossaka - np. jego ilustracje do albumu wydanego w stulecie powstania hymnu)
- geneza hymnu;
- śpiewanie (zwrócenie uwagi na sposób wykonania, nastrój pieśni, postawę);
- mazurek (forma, temat rytmiczny, porównanie z mazurkami F. Chopina);
- historyczna rola pieśni;
- inne polskie pieśni narodowe o charakterze hymnicznym, na przykład Bogurodzica, Boże coś Polskę;
- hymny innych narodów (słuchanie muzyki i porównanie nastroju, charakteru, melodii);
- Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie (miejsce urodzenia J. Wybickiego);
- oglądanie fotografii, najważniejsze informacje o zbiorach znajdujących się w tym muzeum;
3.Polskie tańce narodowe
- krakowiak, kujawiak, oberek, mazur, polonez;
- śpiewanie i granie piosenek w rytmie tańców narodowych;
- słuchanie tańców w wykonaniu kapel ludowych;
- śpiewanie własnych melodii do podanych tekstów w rytmach polskich tańców (np. krakowiaka, kujawiaka, oberka);
- poznawanie podstawowych kroków tańców;
- nauka poloneza i krakowiaka;
- słuchanie utworów w rytmie polskich tańców (np. L. Różycki - Krakowiak z baletu Pan Twardowski, S. Moniuszko - Mazur z opery Straszny dwór; H. Wieniawski - Kujawiak, G. Bacewicz - Oberek, M. Ogiński - Polonez a-moll);
- polskie tańce narodowe w twórczości kompozytorów innych narodowości (np. Polonez P. Czajkowskiego z opery Eugeniusz Oniegin);
- przygotowanie klasowej wystawy pt. Polskie tańce narodowe;
4.Muzyka góralska
Celem nauczania muzyki jest poznawanie muzyki ludowej różnych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu. Ze względu na ogromną popularność, oryginalność, atrakcyjność a jednocześnie jednorodność muzyki góralskiej (co w pewnym stopniu ułatwia percepcję) proponuje się poznawanie muzyki góralskiej w klasie 4 (korelacja z przyrodą, literaturą, historią; korelacja z plastyką powinna polegać na oglądaniu architektury, rzeźby, sztuki ludowej, filmu, w ramach działań plastycznych -malowanie na szkle);
- granie i śpiewanie łatwych pieśni i melodii;
- słuchanie muzyki w wykonaniu kapeli góralskiej;
- słuchanie utworów kompozytorów polskich inspirowanych muzyką góralską, na przykład K. Szymanowski - Harnasie, W. Kilar - Krzesany;
- przygotowanie wystawy pt. Nasze góry;
5. Muzyka Fryderyka Chopina
(nawiązanie do historii - sytuacja Polski w XIX-wiecznej Europie, powstanie listopadowe);
- wiadomości o życiu i twórczości F. Chopina; słuchanie wybranych utworów;
- stylizacja polskich tańców narodowych w muzyce F. Chopina (słuchanie mazurka, kujawiaka, oberka, poloneza);
- opowiadania i czytanki o F. Chopinie, - rozwinięcie motta K.C. Norwida: ,,Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata Obywatel''; znaczenie muzyki F. Chopina;
- F. Chopin a inni romantycy;
- malowanie utworów F. Chopina - plastyczna interpretacja wybranego utworu;
- wycieczki do miejsc związanych z życiem kompozytora;
- oglądanie reprodukcji malarzy romantycznych (w tym portretu Chopin E. Delacroix
6.Elementy muzyki - rytm
(nawiązanie do języka polskiego - rytm w poezji, do plastyki - rytm w architekturze i innym dziele sztuki, np. rytm w budowli Teatru Wielkiego czy chacie łowickiej, rytm w obrazie R. Delaunaya Rytm);
- tworzenie tematów rytmicznych;
- rytmizowanie tekstów (zwrócenie uwagi na akcenty zgodne z akcentami mowy);
- rytmiczne akompaniamenty - wykonywanie rytmu znanych piosenek i tańców ludowych (polonez, krakowiak, kujawiak, mazurek) i znanych tańców towarzyskich;
7.Budowanie muzyki
(korelacje z plastyką- forma w sztuce i w muzyce; z językiem polskim - budowa wiersza, budowa utworu literackiego)
- pytania i odpowiedzi, budowanie zdań muzycznych (śpiewanie, granie, improwizowanie pytań i odpowiedzi);
- słuchanie utworów i rozpoznawanie poszczególnych zdań muzycznych, (np. F. Chopin Preludium A-dur, W.A. Mozart - temat do wariacji Ah, vous dirai jemaman);
8.Formy AB, ABA, rondo
(plastyczne interpretacje tych form, wykonywanie rysunków, wycinanek, które pomogą w zrozumieniu lub zaobserwowaniu formy muzycznej);
- śpiewanie i granie utworów w formie AB, ABA, ronda;
- tworzenie własnych kompozycji w formie AB, ABA, ronda;
- słuchanie utworów o formie AB, ABA i ronda;
- interpretacja ruchowa utworów muzycznych;
9.Instrumenty perkusyjne
- poznawanie instrumentów kultur prymitywnych na podstawie ikonografii;
- rodzaje instrumentów perkusyjnych;
- śpiewanie piosenek z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych;
- tworzenie małych kompozycji (improwizacje na dzwonkach lub ksylofonach);
- słuchanie brzmienia instrumentów perkusyjnych (ksylofon, metalofon, kotły, kastaniety, werbel itd.);
- poszukiwanie brzmienia (próby budowania prostych instrumentów perkusyjnych, tworzenie kompozycji z zastosowaniem tych instrumentów i efektów dźwiękonaśladowczych);
- malowanie (rysowanie) instrumentów na podstawie plansz, zdjęć;
10.Kolędy i muzyka na Boże Narodzenie
(korelacja z plastyką - rysowanie szopki, wykonywanie ozdób choinkowych, oraz historią i językiem polskim);
Ten temat powinien być realizowany w każdej klasie z uwzględnieniem coraz to innego repertuaru. W klasie 6, oprócz poznawania nowych pastorałek i kolęd, można na przykład zaproponować wysłuchanie fragmentu Oratorium na Boże Narodzenie J.S. Bacha;
- geneza i tradycje śpiewania kolęd;
- śpiewanie wybranych kolęd, na przykład: Gdy śliczna Panna, Przybieżeli do Betlejem;
- granie na flecie lub dzwonkach łatwej kolędy, na przykład Lulajże Jezuniu;
- nauka pastorałki góralskiej, na przykład "Jam jest dudka";
- słuchanie i nauka kolęd innych narodów;
- słuchanie i nauka współczesnych kolęd, pastorałek i piosenek na Boże Narodzenie;

KLASA 5
1. Pieśni i tańce różnych narodów, (korelacja z geografią, historią)
- ukazanie odmienności muzyki różnych narodów;
- śpiewanie pieśni różnych narodów (np. węgierskiej, hiszpańskiej, amerykańskiej - Negro spirituals);
- granie na instrumentach łatwych melodii ludowych (na fletach, dzwonkach i keyboardach) oraz opracowanie na zespoły różnych instrumentów;
- słuchanie pieśni i tańców różnych narodów (np. A. Borodin Tańce połowieckie z opery Kniaź Igor, M. Musorgski Hopak z opery "Jarmark w Soroczyński, G. Bizet Habanera z opery Carmen, B. Bartok "Tańce rumuńskie", P. Czajkowski Taniec hiszpański);
- tworzenie własnych melodii opartych na przykład na pentatonice (nawiązanie do muzyki Dalekiego Wschodu);
- nauka tańca latynoamerykańskiego (np. samba, cza-cza);
- malowanie lub rysowanie ,,pocztówek'' z krajów, do których zaprowadziła nas muzyka;
2. Kanon
(wyjaśnienie kanonu w sztuce, w literaturze);
- pojęcie kanonu - etymologia;
- Doryforos Polikleta - wzorzec (kanon) przedstawienia ciała ludzkiego;
- tworzenie i wykonywanie kanonu rytmicznego;
- śpiewanie i granie łatwych kanonów (np. Wiwat szkoła, Pałeczki do ryżu, Kanon z gamą, Kanon na dobranoc);
- recytacja łatwego wiersza w kanonie;
- kanon w muzyce XX wieku (np. nauka kanonu Kotek lub Gąski z książki: Jakie to łatwe E. Marchwickiej, E. Sielickiego);
- kształcenie poczucia wielogłosowości (śpiewanie gamy w kanonie, granie i śpiewanie współbrzmiących interwałów np. tercji, oktawy, śpiewanie na dwa, potem na trzy głosy trójdźwiękami);
- wykonanie ruchowe kanonu;
3. Powtórzenie - kontrast - podobieństwo w muzyce
(korelacja z plastyką - podobieństwo i kontrast w sztuce; wykonywanie rysunków w wąskiej i szerokiej gamie kolorystycznej, pokazanie kontrastu.
w wybranym dziele malarskim, np. Dwoje J. Szajny) - opracowanie wariantów podanego tematu (swobodne przetworzenia tekstu;
wariacyjne przetwarzanie tematów rytmicznych za pomocą dynamiki, artykulacji, akompaniamentu rytmicznego; tworzenie tematów rytmicznych na zasadzie kontrastu); opracowanie wariantów rysunków;
- forma wariacji (propozycje do słuchania: L. van Beethoven - Wariacje Nel corpiu, N. Paganini - Kaprys 24;
- kontrast w muzyce (granie, śpiewanie oraz tworzenie improwizacji z uwzględnieniem kontrastów);
- słuchanie utworów, na przykład F. Chopina Preludium Des-dur, Scherzo h-moll, ze szczególnym zwróceniem uwagi i omówieniem kontrastów;
4. Instrumenty strunowe
(korelacja z historią oraz plastyką)
- poznawanie instrumentów starożytnego Egiptu, Grecji, Rzymu i Bizancjum na podstawie ikonografii;
- zawód lutnika;
- praktyczne pokazanie zależności między długością poruszanej struny a wysokością wydobytego dźwięku;
- przypomnienie brzmienia i możliwości wykonawczych instrumentów strunowych: harfy (np. C. Debussy - Arabeska), gitary (np. I. Albéniz - Legenda), instrumenty smyczkowe (skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas - solo i w zespole);

5. Chór
(brzmienie i środki wykonawcze - nawiązanie do barwy oraz środków wyrazu w sztuce, np. kreska jako środek wyrazu artystycznego - oglądanie reprodukcji i rysowanie ołówkiem, piórkiem, markerem, pędzlem);
- chór w tragedii greckiej;
- chór w operze (słuchanie wybranych fragmentów, np. Chór niewolników z opery Nabucco G. Verdiego);
- śpiew monodyczny (np. chorał gregoriański), koloryt polifonii wokalnej;(np. M. Gomółka - psalm ze zbioru Melodii na psałterz polski) oraz brzmienie chóru w baroku (np. Alleluja z oratorium Mesjasz J.F. Haendla);
- różne zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne: chór dziecięcy, chłopięcy, męski, mieszany, wokalne zespoły jazzujące;
- wykonywanie recytacji chóralnych oraz pieśni a cappella i z towarzyszeniem akompaniamentu;
6. Stanisław Moniuszko
(nawiązanie do historii Polski, literatury)
- najważniejsze wydarzenia z życia i twórczości kompozytora;
- nauka wybranej pieśni Moniuszki (np. Kozak);
- słuchanie kilku pieśni ze Śpiewników domowych;
- polskie tańce narodowe w twórczości Moniuszki (krakowiak Wesół i szczęśliwy, polonez z Halki, mazur ze Strasznego dworu;
- opery Stanisława Moniuszki (słuchanie wybranych fragmentów);
- zaprojektowanie scenografii do opery Halka (rysunek ołówkiem lub kredkami);
7. Trójdźwięk i triada harmoniczna
- rozróżnianie trójdźwięków majorowego i minorowego (np. Wlazł kotek na płotek - smutny i wesoły);
- barwy ciepłe i chłodne, nastrój utworu muzycznego wyrażony za pomocą barwy (rysunki kredkami lub farbami);
- granie i śpiewanie trójdźwięków (również z podziałem na głosy);
- dobieranie na instrumencie klawiszowym trójdźwięków do melodii;
- trójdźwięki na I, IV i V stopniu gamy;
8.Muzyka ilustracyjno-programowa
(korelacja z plastyką, językiem polskim)
- układanie ilustracji muzycznych do wierszy i opowiadań;
- tworzenie muzycznych ilustracji za pomocą głosu, instrumentów i efektów akustycznych;
- słuchanie utworów programowych (np. C. Saint-Saëns - wybrany fragment z Karnawału zwierząt, M. Musorgski - fragment z Obrazków z wystawy, M. de Falla - Taniec ognia);
- interpretacje muzyczne w różnych technikach plastycznych, na przykład wybrane zwierzęta z Karnawału zwierząt - w plastelinie,
9.Muzyka komputerowa
przypomnienie (z klas 1-3) lub poznanie utworów (np. B. Mazurka Kołysanka, Pociąg) dźwiękowe programy muzyczne - nauka odczytywania programów (np. Słownik szkolny. Muzyka);
- poznanie instrumentów komputerowych;
- wykonywanie rysunków komputerowych;
- wyjaśnienie roli komputerów w muzyce współczesnej i rozrywkowej, w technice nagrań;