QUIZ nr 1.

STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE

1. Czy w starożytności znano zapis nutowy?

a) znano
b) nie znano
c) znali nieliczni
d) znali uczeni

2. Jakie utwory muzyczne znano w starożytności?

a) symfonie
b) bluesy
c) hymny
d) nokturny

3. Jak nazywa się najstarsza znana pieśń polska?

a) Te Deum
b) Gaude Mater Polonia
c) Bogurodzica
d) Już się zmierzcha

4. Jak nazywał się pierwszy znany kompozytor polski?

a) Wincenty Kadłubek
b) Wincenty z Kielc
c) Jan Kanty Pawluśkiewicz
d) Mikołaj z Radomia

5. Kto w średniowieczu stał się twórcą nazw solmizacyjnych, gamy i pierwszego zapisu nutowego?

a) Marcin Kromer
b) Gwidon z Arezzo
c) Mikołaj Gomółka
d) Erazm z Rotterdamu

INSTRUMENTY MUZYCZNE

1. Jak nazywa się podłużny instrument dęty używany często w szkołach na lekcjach muzyki?

a) flet pikolo
b) flet poprzeczny
c) flet prosty
d) flet podłużny

2. Na jakim instrumencie grany jest hejnał mariacki?

a) na trąbce
b) na flecie
c) na klarnecie
d) na fortepianie

3. Jak nazywa się największy z instrumentów smyczkowych?

a) skrzypce
b) kontrabas
c) wiolonczela
d) altówka

4. Do jakiej grupy instrumentów należy wibrafon?

a) perkusyjne
b) szarpane
c) dęte
d) elektroniczne

5. Na jakim instrumencie grał Ignacy Jan Paderewski?

a) na skrzypcach
b) na kontrabasie
c) na fortepianie
d) na organach

WIRTUOZI

1. Kogo nazywamy wirtuozem?

a) uczącego gry na instrumencie muzycznym
b) grającego na instrumencie muzycznym
c) mistrzowsko grającego na instrumencie muzycznym
d) grającego zawodowo na instrumencie muzycznym

2. Jak nazywa się najwyższy głos kobiecy?

a) alt
b) sopran
c) bas
d) tenor

3. Jak nazywa się najniższy głos męski

a) tenor
b) dyszkant
c) kontratenor
d) bas

4. Jaki jest najważniejszy konkurs pianistyczny w Polsce?

a) konkurs moniuszkowski
b) konkurs chopinowski
c) konkurs pianistyczny
d) konkurs młodzieżowy

5. Na jakim instrumencie grał Ignacy Jan Paderewski?

a) na skrzypcach
b) na kontrabasie
c) na fortepianie
d) na organach

ZESPOŁY MUZYCZNE

1. Jak nazywa się zespół złożony z kilkunastu lub kilkudziesięciu śpiewaków?

a) zespół muzyczny
b) chór
c) kapela
d) śpiewacy

2. Jak nazywa się zespół złożony z czterech instrumentów?

a) sekstet
b) duet
c) kwartet
d) oktet

3. Jakiego rodzaju instr.muz. stanowią większość w orkiestrach dętych wojskowych lub strażackich?

a) smyczkowe
b) dęte
c) perkusyjne
d) elektroniczne

4. Kto w spektaklu operowym wykonuje arie?

a) dyrygent
b) orkiestra
c) chór
d) solista

5. Jak nazywa się pałeczka dyrygencka?

a) wskaźnik
b) batuta
c) laska
d) palik

CECHY DŹWIĘKU

1. Czy z prawej strony klawiatury fortepianu leżą dźwięki wyższe, czy niższe?

a) niższe
b) wyższe
c) średnie
d) klawiatura nie ma stron

2. Jak nazywają się dźwięki bardzo wysokie, których ludzkie ucho nie słyszy?

a) super dźwięki
b) ekstra dźwięki
c) ultradźwięki
d) infradźwięki

3. Co oznacza określenie dynamiczne "piano"

a) głośno
b) cicho
c) nieco głośno
d) nieco cicho

4. Po czym możma rozpoznać głosy różnych osób?

a) po odmiennej barwie
b) po wysokości brzmienia
c) po grubości
d) po charakterystycznym rytmie

5. Dlaczego robotnicy pracujący młotem pneumatycznym noszą słuchawki ochronne?

a) słuchają muzyki przy pracy
b) ochraniają uszy przed zanieczyszczeniem
c) nadmierny hałas jest szkodliwy dla słuchu
d) jest taka moda


QUIZ nr 2.

RENESANS

1. Jaki element muzyki mający kluczowe znaczenie dla muzyki wielogłosowej powstał w renesansie?

a) rytm
b) dynamika
c) harmonia
d) agogika

2. Jak nazywała się grupa kompozytorów skupiona wokół G. P. da Palestriny, jednego z najwybitniejszych kompozytorów renesansu?

a) szkoła renesansowa
b) szkoła włoska
c) szkoła papieska
d) szkoła rzymska

3. Jaka faktura muzyczna dominuje w renesansie?

a) monodia
b) polifonia
c) homofonia
d) dodekafonia

4. Jak nazywał się znany renesansowy kompozytor polski,autor muzyki do psalmów w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego?

a) Wacław z Szamotuł
b) Mikołaj Gomółka
c) Mikołaj z Lublina
d) Tomasz Szadek

5. Jak nazywała się powstała w 1543 roku na Wawelu orkiestra i chór o europejskiej sławie?

a) kapela królewska
b) Kapela bandurzystów
c) kapela rorantystów
d) kapela madrygalistów

MUZYKA ROCKOWA

1. Jaki jest najpopularniejszy instrument muzyki rockowej?

a) saksofon
b) trąbka
c) gitara elektroakustyczna
d) fortepian

2. Jak nazywała się najpopularniejsza grupa rockowa świata?

a) The Animals
b) The Beatles
c) The Shadows
d) The Rolling Stones

3. W jakim kraju narodziła się muzyka rockowa?

a) w Anglii
b) w Irlandii
c) w Stanach Zjednoczonych
d) w Kanadzie

4.Jak nazywał się popularny piosenkarz amerykański pochodzący z Memphis, zwany królem rocka?

a) Roy Orbison
b) Elvis Presley
c) Cliff Richards
d) Tom Jones

5. W jakim mieście w Polsce odbywają się znane festiwale muzyki rockowej?

a) w Szczebrzeszynie
b) w Konstancinie
c) w Jarocinie
d) w Drohiczynie

FRYDERYK CHOPIN

1. Jak miał na imię Chopin

a) Franciszek
b) Fryderyk
c) Feliks
d) Florian

2. Jaki był ulubiony instrument muzyczny Fryderyka Chopina?

a) gitara klasyczna
b) fortepian
c) skrzypce
d) organy

3.Gdzie urodził się Fryderyk Chopin?

a) W Stalowej Woli
b) W Żelazowej Woli
c) w Woli Żelichowskiej
d)w Żelazówce

4. W jakim kraju zmarł Fryderyk Chopin?

a) w Niemczech
b) we Włoszech
c) w Polsce
d) we Francji

5. Do jakiej epoki należy twórczość Fryderyka Chopina?

a) do romantyzmu
b) do neoromantyzmu
c) do klasycyzmu
d) do współczesności

KLASYCY WIEDEŃSCY

1. Jak miał na imę Mozart?

a) Volker Ambroży
b) Wolfgang Amadeusz
c) Volkswagen Antoniusz
d) Wulfram Apoloniusz

2. W jakim mieście mieszkali Mozart i Beethoven przez wiekszą część swojego życia?

a) w Lomdynie
b) w Wenecji
c) w Wiedniu
d) w Berlinie

3. Jak nazywała się jedyna opera skomponowana przez Beethovena?

a) Czarodziejski Flet
b) Fidelio
c) Straszny dwór

d) Salome

.Ile symfonii skomponował Beethoven?

a) 3
b) 5
c) 7
d) 9

5. Do jakiej wspólnej epoki należy twórczość Mozarta i Beethowena?

a) do klasycyzmu
b) do romantyzmu
c) do baroku
d) do neoromantyzmu

TAŃCE LUDOWE

1. Który z polskich tańców narodowych liczy się na 2/4

a) oberek
b) mazur
c) polonez
d) krakowiak

2. Jak nazywa się ludowy taniec czeski którego nazwa kojarzy się z Polską?

a) mazurek
b) kujawiak
c) krakowiak
d) polka

3. Jak nazywa się popularny ludowy taniec węgierski?

a) hopak
b) trepak
c) czardasz
d) kozak

4. Z jakiego kraju pochodzi bolero?

a) z Francji
b) z Włoch
c) z Hiszpanii
d) z Argentyny

5. W rytmie jakiego tańca ludowego napisana jest kolęda "Jezus malusieńki"?

a) walca
b) poloneza
c) kujawiaka
d) krakowiaka


QUIZ nr 3.

POLSKI ROCK

1. Która z polskich piosenkarek śpiewała przebój "Chłopiec z gitarą"?

a) Karin Stanek
b) Kasia Sobczyk
c) Helena Majdaniec
d) Anna Jantar

2. Jak przetłumaczono na język polski nazwę "big beat", która stała się synonimem polskich zespołów młodzieżowych?

a) wielkie uderzenie
b) mocne uderzenie
c) słabe uderzenie
d) małe uderzenie

3. Jak brzmi pseudonim artystyczny legendy polskiego rocka Czesława Wydrzyckiego?

a) Kamen
b) Semen
c) Niemen
d) Amen

4. Czy Seweryn Krajewski był liderem zespołu:

a) Niebiesko Czarni
b) Czerwono Czarni
c) Czerwone Gitary
d) Kolorowe Gitary

5. Jak nazywał się polski wykonawca min. przebojów "Goniąc kormorany", "Żółte Kalendarze"?

a) Piotr Fronczewski
b) Piotr Świerczewski
c) Piotr Szczepanik
d) Piotr Figiel

ZAPISYWANIE DŹWIĘKU

1. Do czego służy magnetofon?

a) do zapisywania i odtwarzania dźwięku
b) do przechowywania dźwięku
c) do kasowania dźwięku
d) do wydobywania dźwięku

2. Co to jest gramofon?

a) urządzenie do pomiaru głośności dźwięku
b) urządzenie do pomiaru wysokości dźwięku
c) urządzenie do ilustrowania dźwięku
d) urządzenie do odtwarzania dźwięku z płyt

3. Co to jest stereofonia?

a) głośne odtwarzanie dźwięku
b) wierne odtwarzanie dźwięku
c) przestrzenne odtwarzanie dźwięku
d) cyfrowe odtwarzanie dźwięku

4. Co to jest płyta CD?

a) materiał budowlany
b) materiał dźwiękoszczelny
c) płyta na której zapisuje sę cyfrowo dźwęki lub dane z komputera
d) miara popularności zespołu muzycznego

5. Jak można przekazywać dźwięki na odległość?

a) za pomocą fal elektromagnetycznych i świetlnych
b) za pomocą zjawiska dyfuzji
c) za pomocą zjawiska aberacji świetlnej
d) za pomocą telepatii

FORMY MUZYCZNE

1. Jak nazywa się forma muzyczna o schemacie ABA?

a) forma arii
b) forma pieśni
c) forma symfonii
d) forma opery

2. Jaką formę muzyczną ma piosenka "Panie Janie"?

a) formę ronda
b) formę kanonu
c) formę arii
d) formę ballady

3.Z ilu zazwyczaj części składa się symfonia?

a) 2
b) 4
c) 6
d) 8

4. Ile tematów muzycznych zawiera forma sonaty?

a) 2
b) 4
c) 6
d) 8

5. Jak nazywa się wieloczęściowa forma muzyczna bedąca zestawem tańców?

a) balet
b) suita
c) rondo
d) elita

ELEMENTY MUZYKI

1. Do podkreślenia którego z elementów muzyki używa się bębnów?

a) harmonii
b) rytmu
c) dynamiki
d) agogiki

2. Z ilu stopni składa się skala durowa?

a) 2
b) 4
c) 6
d) 8

3. Jak nazywa się nauka o współbrzmieniach i akordach?

a) heterofonia
b) harmonia
c) symfonia
d) afonia

4.Z ilu półtonów składa się oktawa?

a) 2
b) 4
c) 8
d) 12

5. Co to jest dysonans?

a) zły dzień
b) źle brzmiące dla ucha współbrzmienie dźwięków
c) zły utwór muzyczny
d) fałszywie brzmiący instrument muzyczny

PISMO NUTOWE

1. Jak nazywa się wiązka linii na której pisze się nuty?

a) trólinia
b) pięciolinia
c) siedmiolinia
d) dziewięciolinia

2. Jaka nuta ma największą wartość?

a) półnuta
b) cała nuta
c) ósemka
d) ćwierćnuta

3. Jak nazywa się znak podwyższający dźwięk?

a) bemol
b) kasownik
c) krzyżyk
d) wyżnik

4. Jaki znak spotyka się na początku pięciolinii?

a) klucz wiolinowy
b) klucz muzyczny
c) klucz sceniczny
d) klucz liryczny

5. Jak nazywają się nuty którymi posługuje się dyrygent?

a) klawiatura
b) grawiura
c) partytura
d) politura


QUIZ nr 4.

NEOROMANTYZM I SZKOŁY NARODOWE

1. Jak nazywał się twórca dramatu muzycznego, jednego z dwóch nowych kierunków w muzyce neoromantyzmu?

a) Antoni Dvorak
b) Jan Sibelius
c) Ryszard Wagner
d) Edvard Grieg

2. Który z kierunków w muzyce neoromantyzmu nawiązywał do kierunku artystycznego w malarstwie?

a) ekspresjonizm
b) impresjonizm
c) dadaizm
d) ateizm

3. Kto był twórcą poematu symfonicznego?

a) Hektor Berlioz
b) Franciszek Liszt
c) Klaudiusz Debussy
d) George Bizet

4. Przedstawicielem jakiej szkoły narodowej był Manuel de Falla?

a) francuskiej szkoły narodowej
b) hiszpańskiej szkoły narodowej
c) portugalskiej szkoły narodowej

5. Kto był najwybitniejszym przedstawicielem polskiej szkoły narodowej?

a) Stanisław Moniuszko
b) Józef Elsner
c) Fryderyk Chopin
d) Karol Szymanowski

JAZZ

1. W jakim kraju narodziła się muzyka jazzowa

a) w Kanadzie
b) w USA
c) w Meksyku
d) w Brazylii

2. Który z elementów muzyki jest niezwykle ważny w muzyce jazzowej?

a) harmonia
b) rytm
c) dynamika
d) artykulacja

3. Jak nazywa się duży zespół jazzowy?

a) Big Star
b) Big Band
c) Big Brother
d) Big Ben

4. Jak nazywa się w zespole jazzowym grupę instrumentów perkusyjnych i strunowych która towarzyszy solistom?

a) sekcja specjalna
b) sekcja instrumentalna
c) sekcja rytmiczna
d) sekcja naturalna

. Na jakim instrumencie grał Louis Armstrong?

a) na skrzypcach
b) na klarnecie
c) na fortepianie
d) na trąbce

MUZYKA BAROKU

1. W których wiekach rozkwitała w Europie muzyka barokowa?

a) XVI i XVII
b) XVII i XVIII
c) XVIII i XIX
d) XIX i XX

2. Kto skomponował cykl koncertów skrzypcowych "Pory roku"?

a) Johann Brahms
b) Antonio Vivaldi
c) Karol Maria Weber
d) Johann Strauss

3. Jak nazywał się znany kompozytor polski epoki baroku, będący księdzem?

a) Bartłomiej Pękiel
b) Joachim Lelewel
c) Grzegorz Gorczycki
d) Alojzy Feliński

4. Jaki gatunek muzyczno-sceniczny narodził się we Włoszech w epoce baroku?

a) oratorium
b) opera
c) prowizorium
d) sonata

5. Jakie utwory muzyczne zajmują wybitne miejsce w twórczości Bacha?

a) etiudy
b) opery
c) suity
d) fugi

ROMANTYZM

1. Kto był najwybitniejszym kompozytorem polskim epoki romantyzmu?

a) Stanisław Moniuszko
b) Fryderyk Chopin
c) Karol Szymanowski
d) Krzysztof Penderecki

2. Na jakim instrumencie grał Henryk Wieniawski?

a) fortepian
b) wiolonczela
c) klawesyn
d) skrzypce

3. Jak nazywał się najwybitniejszy kompozytor polski drugiej połowy XIX wieku?

a) Fryderyk Chopin
b) Stanisław Moniuszko
c) Mieczysław Karłowicz
d) Władysław Żeleński

4. Kto skomponował balet "Jezioro łabędzie"?

a) Piotr Czajkowski
b) Seweryn Krajewski
c) Izaak Dunajewski
d) Henryk Wieniawski

. Kto jest najwybitniejszym twórcą pieśni romantycznej?

a) Feliks Mendelssohn
b) Robert Schumann
c) Franciszek Schubert
d) Fryderyk Chopin

MUZYKA XX WIEKU

1. Kto skomponował słynne "Bolero"?

a) Maurycy Ravel
b) Fryderyk Chopin
c) Józef Haydn
d) Cesar Franck

2. Dokąd idziemy chcąc posłuchać koncertu symfonicznego?

a) do opery
b) do filharmonii
c) do kościoła
d) do amfiteatru

3. Jak nazywał się wiedeński kompozytor zwany "królem walca"?

a) Ryszard Straauss
b) Johann Strauss
c) Franz Josef Strauss
d) Franz Lehar

4. W jaki sposób zginął znany kompozytor polski Mieczysław Karłowicz?

a) w wypadku samochodowym
b) w katastrofie lotniczej
c) przysypany lawiną w Tatrach
d) w katastrofie kolejowej

5. Kto skomponował balet "Harnasie"?

a) Karol Szymanowski
b) Krzysztof Penderecki
c) Witold Lutosławski
d) Ludomir Różycki

Możesz ściągnąć test tutaj w formie archiwum zip.


1. Quiz muzyczny dla wszystkich

1 Jak nazywa się najstarsza znana pieśn polska?
- Te Deum
- Gaude Mater Polonia
- Bogurodzica
- Boże coś Polskę
2 Na jakim instrumencie muzycznym grany jest hejnał mariacki?
- na klarnecie
- na kornecie
- na trąbce
- na fortepianie
3 Jaki jest najważniejszy konkurs pianistyczny w Polsce?
- konkurs moniuszkowski
- konkurs chopinowski
- konkurs pianistyczny
- konkurs młodzieżowy
4 Jak nazywa się pałeczka dyrygencka?
- pałka
- batuta
- laska
- wskaźnik
5 Co oznacza określenie dynamiczne "piano" ?
- głośno
- cicho
- nieco głośno
- bardzo cicho
6 Jaki element muzyki mający kluczowe znaczenie powstał w renesansie?
- rytm
- dynamika
- harmonia
- agogika
7 Jak nazywała się najpopularniejsza grupa rockowa świata?
- The Animals
- The Shadows
- The Rolling Stones
- The Beatles
8 Gdzie urodził się Fryderyk Chopin?
- W Warszawie
- w Woli Żelichowskiej
- w Żelazowej Woli
- w Żelazówce
9 W jakim mieście mieszkali przez większą część swojego życia Józef Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart, i Ludwik van Beethoven?
- w Londynie
- w Wiedniu
- w Paryżu
- w Berlinie
10 Jak nazywa się ludowy taniec czeski, którego nazwa kojarzy się z Polską?
- mazurek
- kujawiak
- polka
- oberek
11 Jak przetłumaczono na język polski nazwę "big beat" która stała się synonimem określającym polskie zespoły młodzieżowe?
- mocne uderzenie
- wielkie uderzenie
- małe uderzenie
- słabe uderzenie
12 Co to jest stereofonia?
- głośne odtwarzanie dźwięku
- wierne odtwarzanie dźwięku
- przestrzenne odtwarzanie dźwięku
- cyfrowe odtwarzanie dźwięku
13 Jak nazywa się wieloczęściowa forma muzyczna będąca zestawem tańców?
- balet
- suita
- rondo
- elita
14 Z ilu stopni składa się gama durowa?
- 4
- 6
- 8
- 12
15 Jak nazywają się uty którymi posługuje się dyrygent?
- uwertura
- partytura
- klawiatura
- grawiura
16 Kto był najwybitniejszym przedstawicielem polskiej szkoły narodowej w muzyce?
- Fryderyk Chopin
- Stanisław Moniuszko
- Karol Szymanowski
- Krzysztof Penderecki
17 Jak nazywa się duży zespół jazzowy?
- big band
- big star
- big brother
- big ben
18 Kto skomponował cykl koncertów skrzypcowych "Pory roku" ?
- Johannes Brahms
- Antonio Vivaldi
- Johann Strauss
- Karol Maria Weber
19 Jak nazywał się najwybitniejszy kompozytor polski II poł. XIX wieku?
- Fryderyk Chopin
- Mieczysław Karłowicz
- Stanisław Moniuszko
- Alojzy Feliński
20 Dokąd idziemy posłuchać koncertu symfonicznego?
- do muzeum
- do filharmonii
- do kościoła
- do opery


1. Quiz muzyczny (łatwy))

1 Jak nazywa się obecnie taniec polski zwany niegdyś
- oberek
- kujawiak
- polonez
- mazur
2 Jak nazywa się najbardziej znany instrument strunowy smyczkowy?
- skrzypce
- altówka
- wiolonczela
- kontrabas
3 Jakie imię nosił Chopin? (1pt)
- Feliks
- Fryderyk
- Franciszek
- Fabian
4 Jaka znana i popularna piosenka dla dzieci ma tempo krakowiaka?
- Dostał Jacek elementarz
- Krakowiaczek jeden
- Ta Dorotka ta malutka
- Mało nas, mało nas
5 Na którym instrumencie perkusyjnym można zagrać melodię piosenki?
- na bębenku
- na marakasach
- na tamburynie
- na dzwonkach
6 Melodia jakiego ludowego tańca polskiego, tworzy nasz hymn państwowy?
- oberka
- krakowiaka
- mazurka
- poloneza
7 Kto napisał słowa Hymnu państwowego?
- Adam Mickiewicz
- Adam Asnyk
- Józef Wybicki
- Józef Poniatowski
8 Co oznacza skrót
- cicho
- średnio głośno
- bardzo cicho
- bardzo głośno
9 Z ilu dźwięków składa się trójdźwięk?
- 2
- 3
- 4
- 5
10 Instrument perkusyjny wydający dźwięk o nieokreślonej wysokości to:
- dzwony
- czelesta
- ksylofon
- trójkąt
11 c, d, e, f, g, a, h, c, to dźwięki jakiej gamy?
- D-dur
- C-dur
- a-moll
- d-moll
12 Na jakim instrumencie muzycznym wykonuje się
- na fortepianie
- na trąbce
- na klarnecie
- na flecie


1. Quiz muzyczny (trudny))

1 Który z tych tańców nie jest polskim tańcem narodowym?
- oberek
- kujawiak
- polka
- mazur
2 Wymień najbardziej znany instrument strunowy smyczkowy.
- skrzypce
- altówka
- wiolonczela
- kontrabas
3 Podaj imię i nazwisko najbardziej znanego na świecie kompozytora polskiego.
- Fryderyk Chopin
- Stanisław Moniuszko
- Karol Szymanowski
- Witold Lutosławski
4 Który z kompozytorów polskich jest twórcą polskiej opery narodowej?
- Karol Szymanowski
- Fryderyk Chopin
- Witold Lutosławski
- Stanisław Moniuszko
5 Jak nazywa się naukowiec badający kulturę ludową?
- geograf
- etnograf
- choreograf
- biograf
6 Wymień nazwisko jednego z nawybitniejszych przedstawicieli muzyki jazzowej.
- J. S. Bach
- W. A. Mozart
- L. Armstrong
- M. Karłowicz
7 Kto był najsłynniejszym polskim badaczem kultury ludowej?
- Oskar Kolberg
- Jerzy Waldorf
- Krzysztof Penderecki
- Wojciech Kilar
8 Podaj nazwisko i imię znanego w Polsce i na świecie, obecnie żyjącego kompozytora polskiego.(ur. 23.11. 1933r. w Dębicy )
- Wojciech Kilar
- Henryk Mikołaj Górecki
- Krzysztof Penderecki
- Zbigniew Namysłowski
9 Jak nazywa się najwybitniejszy kompozytor polski przełomu XIX i XX wieku, wielki miłośnik muzyki góralskiej, tworca min. baletu "Harnasie"
- Mieczysław Karłowicz
- Władysław Żeleński
- Karol Szymanowski
- Ludomir Różycki
10 Co oznacza znak dynamiczny "forte" (f)?
- cicho
- głośno
- nieco cicho
- bardzo głośno
11 Jeżeli w jednym takcie piosenki są dwie ćwierćnuty, piosenka liczy sie na:
- 2/4
- 3/4
- 4/4
- 3/8
12 Kto jest twórcą Hymnu Unii Europejskiej?
- Karol Maria Weber
- Ludwik van Beethoven
- Wolfgang Amadeusz Mozart
- Robert Schumann


Quiz muzyczny - instrumenty muzyczne.

1 Na ile grup zostały podzielone instrumenty muzyczne?
- 2
- 4
- 6
- 8
2 W jakiej grupie instrumentów muzycznych źródłem dźwięku jest drgająca struna?
- strunowych
- dętych drewnianych
- dętych blaszanych
- perkusyjnych
3 W jakiej grupie instrumentów muzycznych źródłem dźwięku jest słup drgającego powietrza?
- strunowych smyczkowych
- strunowych uderzanych
- dętych blaszanych
- perkusyjnych
4 Do jakiej grupy instrumentów należy trąbka?
- dętych blaszanych
- strunowych
- perkusyjnych
- dętych drewnianych
5 Do jakiej grupy instrumentów należy klarnet?
- dętych blaszanych
- strunowych
- perkusyjnych
- dętych drewnianych
6 Do jakiej grupy instrumentów należy altówka?
- dętych blaszanych
- strunowych
- perkusyjnych
- dętych drewnianych
7 Do jakiej grupy instrumentów należy wibrafon?
- dętych drewnianych
- dętych blaszanych
- perkusyjnych
- dętych drewnianych
8 Kim był Antonio Stradivari?
- malarzem
- kompozytorem
- lutnikiem
- ludwisarzem
9 Kim był Nicolo Paganini?
- saksofonistą
- perkusistą
- skrzypkiem
- pianistą
10 Jaki instrument muzyczny zastępuje często kontrabas?
- kontrafagot
- klarnet basowy
- gitara basowa
- burczybas
11 Jaki instrument muzyczny zastępuje często fortepian lub pianino?
- wibrafon
- czelesta
- akordeon
- keyboard
12 Jak nazywa się największy instrument muzyczny?
- fortepian
- kontrabas
- organy kościelne
- saksofon basowy


Quiz muzyczny - epoki - ( romantyzm - współczesność).

1 Który z wymienionych kompozytorów nie reprezentuje epoki romantyzmu?
- Franciszek Schubert
- Robert Schumann
- Feliks Mendelssohn
- Józef Haydn
2 Który z wymienionych kompozytorów romantycznych skomponował około 600 pieśni ?
- Stanisław Moniuszko
- Fryderyk Chopin
- Franciszek Schubert
- Karol Maria Weber
3 Jaki jest ulubiony instrument muzyczny kompozytorów romantycznych?
- gitara klasyczna
- fortepian
- flet
- lutnia
4 Który z wymienionych kompozytorów nie reprezentuje epoki neoromantyzmu?
- Franciszek Liszt
- Richard Wagner
- Richard Strauss
- Fryderyk Chopin
5 Kto jest twórcą nowej formy muzycznej epoki neoromantyzmu - poematu symfonicznego?
- Gustaw Mahler
- Stanisław Moniuszko
- Franciszek Liszt
- Richard Wagner
6 Kto jest twórcą nowej formy muzycznej epoki neoromantyzmu - dramatu muzycznego?
- Fryderyk Chopin
- Richard Wagner
- Ludwig van Beethoven
- Franciszek Liszt
7 Który z wymienionych kompozytorów jest przedstawicielem skandynawskiej szkoly narodowej?
- Edvard Grieg
- Bedrzych Smetana
- Cesar Franck
- Izaak Albeniz
8 Który z wymienionych kompozytorów jest przedstawicielem rosyjskiej szkoly narodowej?
- Sergiusz Rachmaninow
- Michał Glinka
- Sergiusz Prokofiew
- Dymitr Kabalewski
9 Który z wymienionych kompozytorów jest przedstawicielem polskiej szkoły narodowej?
- Stanisław Moniuszko
- Mieczysław Karłowicz
- Igor Strawiński
- Dymitr Szostakowicz
10 Który z wymienionych kompozytorów nie reprezentuje epoki współczesnej?
- Giacomo Puccini
- Richard Strauss
- Igor Strawiński
- Antonio Vivaldi
11 Który z wymienionych polskich kompozytorów nie reprezentuje epoki współczesnej?
- Ignacy Jan Paderewski?
- Ludomir Różycki
- Witold Lutosławski
- Józef Elsner
12 Który z wymienionych polskich kompozytorów komponuje obecnie? ?
- Krzysztof Penderecki
- Mieczysław Karłowicz
- Karol Szymanowski
- Ignacy Jan Paderewski