TEST SPRAWDZIAN nr.1

Część A. Elementy muzyki (pytania I-V) Razem za pytania części I maksymalnie 53 punkty.

I. Podpisz nazwami literowymi dźwięki: ( 12 punktów)
II. Wpisz następujące dźwięki na pięciolinię: (12 punktów)
dis1 b gis1 fes1 ges2 ais dis2 cis3 ges1 des2 eis1 as1
III. Uszereguj wybrane znaki dynamiczne od najcichszego do najgłośniejszego: mf, ppp, ff, ( piano posibile,
mezzo forte, forte fortissimo, bardzo głośno, jak najciszej, średnio głośno,) ( 9 punktów)
Znak dynamiczny Nazwa włoska Nazwa polska
IV. Podpisz wartości nut i pauz: pauza całonutowa (1), pauza półnutowa(2), pauza ćwierćnutowa (3),
pauza ósemkowa (4), pauza szestnastkowa (5), cała nuta(6), półnuta(7), ćwierćnuta(8), ósemka(9), szestnastka(10).
( 10 punktów) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V. Wybierz poznane znaki artykulacyjne. Wybierz i wpisz dwa najbardziej popularne: ( 4 punkty)
Spicato, legato, portato, portamento, staccato , grać lub śpiewać przenosząc odległe dźwięki w formie glissanda ,grać lub śpiewać płynnie, grać lub śpiewać bardzo mocno akcentując dźwięki , grać lub śpiewać ukrywając dźwięki, grać lub śpiewać pół legato pół staccato
Lp. Nazwa artykulacji -------------------Co oznacza
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
VI. Uszereguj podane tempa wykonywanego utworu muzycznego od najwolniejszego do najszybszego:
presto, lento, moderato, (6 punktów)
Nazwa tempa ---------------------------Co oznacza
...............................................................................

Część B. Historia muzyki (pytania VII-IX) Razem za pytania części II maksymalnie 69 punków.

VII. Dopasuj do poznanych epok po 3 uprawiane w nich formy muzyczne (utwory): psalmy, hymny, chorały
gregoriańskie, koncerty solowe, madrygały, msze, , motety, kantaty, opery, sonaty klasyczne, symfonie,
koncerty klasyczne, ballady rycerskie, pieśni, misteria.( 15 punktów)
LP Epoka Formy muzyczne
1. Starożytność 2. Średniowiecze 3. Renesans 4. Barok 5. Klasycyzm VIII. Uszereguj poznane dotychczas epoki w muzyce ( od najdawniejszej).
Podaj przybliżony czas trwania każdej epoki.
Dopasuj do każdej wybranych kompozytorów
Starożytność, barok, średniowiecze, klasycyzm, renesans,1300-1600, ?-476 n.e., 1600-1750, 476-1300, 1750-1800,
Anonim, J.S. Bach, W.A. Mozart, L.V. Beethoven, G.F. Handel, G.P. da Palestrina, Wincenty z Kielc,
Orlando di Lasso, Mikołaj z Krakowa, J. Haydn, Wacław z Szamotuł, Bartłomiej Pękiel, Mikołaj Gomółka,
Grzegorz Gorczycki, A. Vivaldi( 25 punktów)
LP Epoka:-------- Czas trwania ---------- Kompozytorzy:
1. ----------------------------------------------------------------------------
2. ----------------------------------------------------------------------------
3. ----------------------------------------------------------------------------
4. ----------------------------------------------------------------------------
5. ----------------------------------------------------------------------------
IX. Przyporządkuj wysłuchane na lekcjach utwory muzyczne poznanym kompozytorom i określ epokę w której powstały.
Bogurodzica, Pieśń wiosenna, Chorał gregoriański, Marsz turecki, Dla Elizy, Dobry taniec polski, Mała muzyka nocna,
Taniec Rex, Missa Bevis, Alleluja z oratorium Mesjasz, Toccata i fuga d-mol, Cztery pory oku, Trzy tańce polskie,
Aria na strunie G, Koncert na trąbkę, Sonata księżycowa cis-moll, Kwartet cesarski, V Symfonia c-mol,
( 29 punktów) LP Kompozytor Tytuły utworów muzycznych Epoka
1. Anonim1(średniow.) 2. J. S. Bach 3. G.P. da Palestrina 4. L. van Beethoven 5. Anonim 2(renesas) 6. G. F. Haendel 7. J. Haydn 8. G. Gorczycki 9. W. A. Mozart 10. B. Pękiel 11. A. Vivaldi Część C. Słuchanie muzyki (pytanie X) Razem za pytania części III maksymalnie 6 punków.
X. Podaj kolejność w jakiej usłyszałeś następujące utwory muzyczne:
Marsz turecki, Toccata i fuga g-moll, V Symfonia c-moll, Alleluja z oratorium Mesjasz, Cztery pory roku cz. I Wiosna, Gaude Mater Polonia,
1.....................................2......................................3......................
4.....................................5......................................6......................


Test - sprawdzian numer 2

Część A. (max.22 punkty)

I. Wymień kompozytorów reprezentujących epokę romantyzmu. (4 punkty)
1. ......................2............................
3. .................... 4............................
II. Jakie dwa gatunki muzyczne stworzono w epoce neoromantyzmu i kto jest ich twórcą? (4 punkty)
Gatunek muzyczny.............Kompozytor....................
Gatunek muzyczny............Kompozytor.....................
III. Wymień kompozytorów reprezentujących szkoły narodowe w połowie XIX w (po jednym kompozytorze) (6 punktów)
Szkoła rosyjska ............Szkoła skandynawska ...........
Szkoła czeska ..............Szkoła francuska ..............
.. Szkoła hiszpańska ..........Szkoła polska .................
IV. Jakie gatunki muzyczne pojawiły się w muzyce I połowy XX w i którzy kompozytorzy je reprezentują? (8 punktów)
kierunek twórczy ...............przedstawiciel ..................
kierunek twórczy ...............przedstawiciel ..................
kierunek twórczy................przedstawiciel ..................
kierunek twórczy............... przedstawiciel ..................
Część B. (max.60 punkty)
I. Dołącz poszczególne instrumenty muz. do podanych grup instrumentów: (30 punktów)
skrzypce ,kontrabas, trąbka, klarnet, puzon, dzwony, kontrabas, tamburyn, tuba basowa,
altówka, róg (waltornia), ksylofon, saksofon, flet, dzwonki chromatyczne, gitara klasyczna, wiolonczela, puzon, harfa, ksylofon, obój, wibrafon, harfa, fortepian, werbel, cymbały, bęben wielki, kotły, mandolina, czelesta,
Instrumenty strunowe
Smyczkowe (pocierane)
Szarpane
Uderzane
Instrumenty dęte blaszane
Instrumenty dęte drewniane
Instrumenty perkusyjne
O określonej wysokości dźwięku.
O nieokreślonej wysokości dźwięku.
II. Rozpoznaj instrumenty muzyczne według opisu, rozpoznaną nazwę wpisz w oznaczone pole (18 punktów)
1. Trzykrotnie zwinięta w okrąg rura metalowa z nagle rozszerzoną na końcu czarą głosową.
2. W średniowieczu zwane "fidel" , doskonałe
z warsztatu mistrza A. Stradivariego
3. Instrument perkusyjny o określonej wysokości dźwięku (albo sprzęt do gotowania)
4. Instrument dęty drewniany, pochodzi z XVII w. zakończony skośnie ściętym ustnikiem do którego przylega drewniany stroik.
5. Instrument dęty drewniany mający podwójny stroik.
6. Instrument perkusyjny o określonej wysokości dźwięku, zwany też cymbałkami.
7. Instrument z grupy dętych drewnianych, chociaż zbudowany z blachy; istnieje w kilku odmianach (sopranowy, barytonowy, altowy).
8. Instrument perkusyjny, wydający dźwięk o nieokreślonej wysokości (ma kształt figury geometrycznej).
9. Największy z instrumentów strunowych
smyczkowych, jego brzmienie dźwięku jest najniższe.
10. Instrument dęty blaszany, złożony z dwóch rur zgiętych na kształt litery "u", wsuwanych jedna w drugą.
11. Instrument strunowy szarpany o 6 strunach, (kojarzony z Hiszpanią)
12. Instrument znany od III wieku p.n.e. jest największym ze znanych instrumentów muzycznych.
13. Obecnie ma 49 strun, grał na niej biblijny król Dawid.
14. Popularny włoski instrument strunowy szarpany
15 W epoce Beatlesów była marzeniem każdego nastolatka
16. Popularna nazwa elektron. instrumentu klawiszowego
17. Ulubiony instrument muzyczny Fryderyka Chopina
18. W jakich orkiestrach jest wielka siła oddziaływania na słuchaczy (według słów znanej piosenki)
III. Rozpoznaj brzmienie następujących instrumentów muzycznych i zapisz w kolejność prezentacji: (12 punktów)
(1. gitara elektroakustyczna, 2. skrzypce, 3. trąbka, 4. fortepian, 5. wiolonczela, 6. klarnet,
7. saksofon, 8. róg, 9. flet, 10. gitara klasyczna, 11. keyboard, 12. akordeon)

Test - sprawdzian numer 3

Część A. Rozpoznawanie wysłuchanych utworów muzycznych. (max.26 punktów)

1. Chorał gregoriański "Sankte Dei"-komp. anonim.
14. "Etiuda rewolucyjna" c-moll - F. Chopin
2. "Pieśń wiosenna" - anonim. truwer francuski
15. "Marzenia miłosne" - F. Liszt
3. "Dobry taniec polski" - anonim. komp. polski
16. Uwertura do opery "Rusłan i Ludmiła" - M. Glinka
4. "Missa brevis" - G. P.da Palestrina
17. "Bolero" - M. Ravel
5. "Aria na strunie G" - Jan Sebastian Bach
18. "Taniec zbójnicki" - K. Szymanowski
6. "Alleluja" z oratorium "Mesjasz"- G. F. Haendel
19. Aria torreadora z opery "Carmen" - G. Bizet
7. "Cztery pory roku", "Wiosna"-A. Vivaldi
20. Aria Skouby z opery "Straszny dwór"-St. Moniuszko
8. "Trzy tańce polskie" - Bartłomiej Pękiel
21. Aria "Libiamo" z opery "Traviata" - G. Verdi
9. "Marsz turecki" - Wolfgang Amadeus Mozart
22. Ragtime "Entertainer" - Scott Joplin
10. "Dla Elizy" - Ludwig van Beethoven
23. Kiedy święci wchodzą - Louis Armstrong
11. "Marzenie" - Robert Schumann
24. Love Me Tender - Elvis Presley
12. "Marsz weselny" - Feliks Mendelsohn
25. A Hard Days Night - The Beatles
13. Ave Maria - Franciszek Schubert
26. Dziwny jest ten świat - Czesław Niemen
Wstaw numery utworów do poszczególnych kratek oznaczonych numerami w takiej kolejności
w jakich je usłyszałeś (wpisuj kolejno w poziomie, zacznij od górnej kratki po lewej stronie)

Część B . Znajomość ogólnych wiadomości muzycznych. (max.51 punktów)

I. Co oznaczają następujące terminy muzyczne? (12 punktów)
( uwertura, pauza, choreograf, partytura, ,aranżacja, akompaniament, batuta, libretto, fermata, improwizacja, akord, refren, bis)
1. Opracowanie utworu na określony zespół wykonawczy
2. Zapis nutowy utworu muzycznego przeznaczonego na orkiestrę
3. Muzyka towarzysząca
4. Treść literacka działa muzycznego (opery, baletu)
5. Tworzenie muzyki w momencie wykonywania
6. Wstęp do opery
7. Autor układów baletowych
8. Pałeczka dyrygenta
9. Znak milczenia w muzyce
10. Współbrzmienie przynajmniej trzech różnych dźwięków
11. Fragment piosenki powtarzany po każdej zwrotce
12. Dosłownie "jeszcze raz" - dążenie do powtórzenia utworu
II. Kto skomponował te utwory muzyczne? Wybierz ich autorów: (10 punktów).
F. Chopin, F. Mendelssohn, Wincenty z Kielc, M. Ravel, P. Czajkowski, A. Vivaldi, K. Szymanowski, W.A. Mozart, L. van Beethoven, St. Moniuszko,
1. V Symfonia c-moll .............
6. Marsz weselny ...................
2. Opera "Halka"..................
7. Cztery pory roku ................
3. Bolero ........................
8. Balet "Harnasie" ................
4. Marsz turecki .................
9. Balet "Jezioro łabędzie" ........
5. Etiuda rewolucyjna ...........
10. Hymn "Gaude Mater Polonia" ......
III. W jakich miastach odbywają się następujące konkursy i festiwale muzyczne (10 punktów).
(Warszawa, Kraków, Kazimierz Dolny, Zakopane, Wrocław, Tarnów, Opole, Poznań, Sopot)
1. Międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Fryderyka Chopina
2. Międzynarodowy konkurs skrzypków im. H. Wieniawskiego
3. Międzynarodowy festiwal jazzowy "Jazz Jamboree"
4. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej
5. Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej
6. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich
7. Festiwal Muzyki Odnalezionej
8. Festiwal "Wratislavia Cantans"
9. Festiwal kapel i śpiewaków ludowych
10. Festiwal Piosenki Studenckiej
IV. Jaki typ utworów zajmuje szczególne miejsce w twórczości podanych kompozytorów? (10 punktów)
(opery, pieśni, utwory inspirowane muzyką góralską, symfonie, polonezy, utwory inspirowane muzyką skandynawską,
kaprysy skrzypcowe, chorały gregoriańskie, utwory jazzowe, preludia i fugi).
1. F. Chopin.......................................
2. L. van Beethoven..........................
3. K. Szymanowski................................
4. E. Grieg..................................
5. L. Armstrong..................................
6. Kompozytorzy anonimowi....................
7. G. Verdi......................................
8. N. Paganini...............................
9. F. Schubert..................................
10. J. S. Bach.................................
V. Gdzie znajduje się najbliżej twojego miejsca zamieszkania: (podaj miejscowość) (6 punktów).
1. Teatr operowy..................
2. Muzeum związane z twórczością kompozytora.........
3. Filharmonia....................
4. Zespół uprawiający muzykę ludową..................
5. Szkoła muzyczna................
6. Sklep z instrumentami muzycznymi..................
VI. Co oznaczają słowa: (3 punkty )
1.- jazz.....
2.- rock music......
3. - big beat......

Możesz sprawdziany ściągnąć tutaj w formie archiwum zip.